לקבלת פרטים נוספים
אשמח אם תמלא את פרטיך ומשרדי יחזור אליך בהקדם.
שם
טלפון
אימייל
הודעה

לפרטים חייגו 077-330-21-29

דמי פגיעה

קורה לא אחת כי אנשים נפגעים בזמן העבודה, בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה. לאחר הפגיעה הם אינם יכולים לחזור מייד לעבודתם והם זקוקים לזמן החלמה, ברגע זה מתחילות לצוץ השאלות מה הם עושים, האם משלמים עבור אותם ימים שנמצאים בהחלמה, האם המעסיק הוא שמשלם, האם זה יורד מהימי מחלה שנצברו, כמה משלמים, לכמה זמן וכו'.


מהם דמי פגיעה


דמי פגיעה הם תשלום בכסף הניתן על ידי המוסד לביטוח לאומי למי שנפגע בעבודה והוא אינו יכול לחזור לעבוד עקב פגיעתו. יצוין התשלום יכול להיות גם על ידי המעסיק (ואז המוסד יחזיר לו את מה ששילם לעובד בתוספת שנקבעה). פגיעה בעבודה הינה לאו דווקא בתוך מסגרת העבודה, היא יכולה להיות גם בדרך לעבודה ובחזרה מעבודה כמו למשל תאונת דרכים או הליכה לכיוון העבודה. דמי הפגיעה אינם תשלום על ימי מחלה, אלא תשלום נפרד אשר ניתן לנפגע שלא יכול להגיע לעבודתו עקב הפגיעה. הפיצוי צריך להיות מהיר, שכן נמנע ממי שנפגע לעבוד ולכלכל את עצמו. "בשלב זה אין כל חשיבות לרקע הרפואי ולעברו הרפואי של המבוטח ואין כל חשיבות, מהו אחוז המוגבלות הרפואית לעניין קביעת דרגת הנכות" (בג"צ 6817/06 ארדיטי ליאור נ. ועדה רפואית לעררים).
מה צריך לעשות כדי לקבל את הדמי פגיעהshutterstock 153987764


אם הינך עובד שכיר ראשית אתה צריך לגשת למעסיק ולבקש שיחתום לו על טופס הקרוי בל/250 "בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה". הטופס מכיל את פרטי הנפגע, איך קרתה הפגיעה וחתימת המעסיק. הנפגע צריך להעביר לקופת החולים שבה הינו חבר על מנת שיוכל לקבל טיפול רפואי וגם כדי שרופא קופת החולים יוציא לנפגע "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה" שבה רשום הימים שבהם העובד אינו יכול לחזור לעבוד. לאחר קבלת התעודה הרפואית יש לצרף אותה עם מסמכים נוספים כמו תלושי שכר, מסמכים רפואיים לתביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה ותשלום דמי הפגיעה (בל/211). 


אם הינך מוכר במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי, התהליך שהינך עובר הוא  עובר תהליך כמו עובד שכיר, רק שאתה צריך למלא טופס הקרוי בל/283 "בקשה לטיפול רפואי לנפגע עבודה – עצמאי" ולהגיש אותו לקופת החולים. על העוסק למלא את למלא את פרטיו, פרטי אירוע התאונה ולחתום. את הטופס התביעה למוסד יש להגיש תוך 12 חודשים מיום הפגיעה, אחרת זה עשוי לפגוע בקבלת דמי הפגיעה.


כמה משלמים עבור דמי פגיעה?


דמי הפגיעה אינם שווי ערך לשכר מלא, אלא הם 75% מהשכר החודשי הממוצע של שלושת החודשים הקודמים לחודש הפגיעה. המדובר בהכנסה הרשומה כברוטו ביטוח לאומי, כאשר מקסימום דמי הפגיעה שניתן לקבל הוא 1,037 ₪ ליום. מתשלום דמי הפגיעה מנכה המוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח, דמי בריאות ומס הכנסה. 

 
מספר הימים שבגינם משלמים דמי פגיעה

מקסימום הימים שניתן לקבל בגינם דמי פגיעה הם 91 ימים, אשר ספירתם מתחילה לאחר יום הפגיעה (החל מהיום השני),
כאשר יש לשים לב לדברים הבאים:

לגבי עובד שכיר                               
1. תשלום בגין היעדרות מהעבודה עד 12 ימים – על היום הראשון משלם המעסיק. עבור הימים 
    השני והשלישי אין תשלום לא מהמעסיק ולא מהביטוח הלאומי. עבור היום הרביעי ועד היום השנים
    עשר משלם הביטוח הלאומי.
2. תשלום בגין היעדרות מעל 12 ימים – בגין היעדרות של היום הראשון של הפגיעה ישלם המעסיק,
    עבור שאר הימים (השני, השלישי וכן הלאה) וכאמור עד 91 ימים ישלם הביטוח הלאומי.

לגבי עובד עצמאי
1. על היעדרות של עד 12 ימים - הביטוח הלאומי לא משלם.
2. על היעדרות מעל 12 ימי היעדרות - הביטוח הלאומי משלם עד כאמור למקסימום 91 ימים בקיזוז
    אותם  12 הימים הראשונים.


ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בעניין דמי פגיעה


ניתן לערער (להגיש תביעה) על החלטת המוסד לבית הדין עד 12 חודשים מיום קבלת הודעת המוסד. הערעור יכול להיות למשל בשאלות אם המוסד דחה את התביעה לתשלום דמי פגיעה או אם המוסד לא שילם את מלוא דמי הפגיעה וכיוצ"ב.

                                                    

                                       שאלות נפוצות ותשובות

• מזה דמי פגיעה, מזה נותן לי

 תשובה: מדובר בפיצוי כספי ראשוני לנפגע בעבודה בגין אי יכולת הנפגע לחזור לעבודתו לתקופה
 של עד 91 ימים ממחרת יום הפגיעה (החל מהיום השני).


• החלקתי בעבודה, קיבלתי 20 ימי מחלה מהרופא, מי משלם לי בעבור אותם ימים?

 תשובה: אם התאונה תוכר כתאונת עבודה אז המוסד לביטוח לאומי צריך לשלם לך. הכסף מועבר
 ישירות לחשבון בנק שלך.


• אישתי נפגעה בתאונה בדרך לעבודתה, התאונה הוכרה על ידי הביטוח הלאומי כתאונת
  עבודה, בעוד מספר ימים מסתיימים לה 91 הימים, היא עדיין לא יכולה לחזור לעבוד מה 
  עושים
?

 תשובה: יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (טופס בל/
 200). כמו כן, יש באפשרות הנפגע להגיש תביעה להבטחת הכנסה עד לקבלת החלטת הוועדה הרפואית דרג ראשון.


• התקבלתי לעבודה ונפצעתי ביום הראשון ומאז אני לא עובד, האם צריכים לשלם לי, אם
  כן מי משלם
?

 תשובה: עבור היום הראשון המעסיק שלך צריך לשלם, עבור שאר הימים המוסד לביטוח לאומי.


• האם אפשר לקבל גם דמי פגיעה וגם דמי מחלה?

 תשובה: לא ניתן לקבל כפל פיצוי.• נפגעתי בתאונת עבודה וקיבלתי מהרופא 10 ימי מחלה, לאחר חודש קיבלתי מהביטוח
  הלאומי מכתב שמשלמים לי אבל רק על חלק מהימים, האם זה חוקי
?

 תשובה: כן. על פי חוק עובד שכיר שנפגע וקיבל עד 12 ימים ישולם לו כדלקמן:
 א. עבור יום הפגיעה – ישלם המעסיק.
 ב. עבור הימים השני והשלישי – אין תשלום מאף אחד.
 ג. מהיום הרביעי ועד היום העשירי – משלם הביטוח הלאומי.


• האם אפשר לקבל דמי אבטלה ודמי פגיעה ביחד?

  תשובה: אין אפשרות.• יש לי אישור רפואי לא לעבוד עקב התאונה, אבל חזרתי לכמה ימים, האם אקבל את דמי
  הפגיעה?


  תשובה: לא. אם אפילו עבדת בעבודה אחרת מהעבודה שלך, לא תהיה זכאי לקבל תשלום דמי 
  פגיעה, שכן התנאי לקבל דמי פגיעה הוא שאין באפשרות הנפגע לעבוד בעבודתו או לעבודה
  מתאימה אחרת.


• האם ניתן לקבל קצבת נכות כללית וגם דמי פגיעה?
 
  תשובה: כן, בנוסף ניתן גם לקבל מענק חד פעמי וקצבת נכות כללית, אך קצבת נכות עבודה וקצבת נכות כללית לא ניתן לקבל ביחד.


האם דמי הפגיעה כוללים גם את הימים שישי שבת?

  תשובה: כן.  
 

•  האם דמי הפגיעה כוללים חגים?

  תשובה: כן.